ISSN 2454-0846

Predseda:

JUDr. Marián Giba, PhD. (prodekan)

Členovia redakčnej rady:

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

JUDr. Jozef Valuch, PhD.

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Mgr. Kristína Považanová, PhD.

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

Mgr. Sylvia Mičíková

Mgr. Zuzana Illýová, PhD.

Ing. Zdenka Poláková, PhD.

Technickí redaktori:

Mgr. Michal Lenhart

Mgr. Ladislav Kovár