ISSN 2454-0846

ComenIUS je nový odborný časopis Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydávaný v elektronickej forme. Názov časopisu vznikol spojením latinskej verzie mena učenca, po ktorom je pomenovaná naša Alma Mater, a latinského výrazu pre právo – ius. Príspevky v ňom uverejnené majú za cieľ rozobrať konkrétne praktické i teoretické právne otázky, priblížiť ich odbornej i širšej verejnosti, a tým obohacovať odbornú verejnú diskusiu v oblasti právnických tém. Príspevky sú zaradené do tematických kategórií, ktoré sa nesnažia striktne kopírovať zaužívané delenie práva do jednotlivých odvetví. ComenIUS dáva  priestor na prezentovanie rôznorodých názorov formou, ktorá nie je „tvrdo vedecká“, a teda sa nemusí riadiť všetkými zaužívanými konvenciami. Je otvorený predovšetkým praktickým a aktuálnym otázkam vrátane polemických, pod podmienkou rešpektovania odbornej etiky a obvyklých pravidiel vedeckej práce. ComenIUS je na začiatku svojej, veríme že úspešnej, existencie. Čo sa týka jeho formy, štruktúry či obsahového zamerania, všetky nápady a námety na možné vylepšenia sú vítané a radi sa s nimi oboznámime na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Údaje o časopise:

Názov časopisu: ComenIUS

Časopis je aktualizovaný priebežne na mesačnej báze.

ISSN: 2454-0846

 

Údaje o vydavateľovi:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6

810 00 Bratislava

IČO: 00397865

 

Kontaktná e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..